Archiv pro štítek: medicína

Jaké je právní minimum pro doktora medicíny?

Jaké je právní minimum pro doktora medicíny?

právní minimum pro doktora medicíny
právní minimum pro doktora medicíny

Základní poučka:
Právní normy Sbírky zákonů České republiky v platném a úplném znění, vám mohou usnadnit řešení problémy týkající se občanskoprávních vztahů, obchodněprávních vztahů, ale také vztahy týkající se například pracovního práva nebo práva trestního. Kupte si zákony a prostudujte si je. To je levnější než navštívit advokáta.

Lékaři a lidé pracující ve zdravotnictví by měli znát zejména tyto zákony:

zákon o zdravotních službách
ČÁST PRVNÍ – PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ(§ 1 – § 109)
ČÁST TŘETÍ – Změna živnostenského zákona(§ 111)
ČÁST PÁTÁ – Změna zákona o přestupcích(§ 113)
ČÁST DEVÁTÁ – Změna zákona o ochraně spotřebitele(§ 117)
ČÁST DESÁTÁ – Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky(§ 118)
ČÁST JEDENÁCTÁ – Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění(§ 119)
ČÁST DVANÁCTÁ – Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům(§ 120)
ČÁST ČTRNÁCTÁ – Změna horního zákona(§ 122)
ČÁST DEVATENÁCTÁ – Změna zákona o výkonu vazby(§ 127)
ČÁST DVACÁTÁ – Změna zákona o regulaci reklamy(§ 128)
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o ochraně chmele(§ 129)
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění(§ 131)
zákon o zdravotnických prostředcích
ČÁST PRVNÍ – ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY(§ 1 – § 102)
ČÁST DRUHÁ – Změna zákona o správních poplatcích(§ 103)

zákon o zdravotním pojištění
ČÁST PRVNÍ – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ(§ 1 – § 3)
ČÁST DRUHÁ – POJISTNÉ(§ 4 – § 9)
ČÁST TŘETÍ – PRÁVA A POVINNOSTI PLÁTCŮ POJISTNÉHO(§ 10 – § 10a)
ČÁST ČTVRTÁ – PRÁVA A POVINNOSTI POJIŠTĚNCE(§ 11 – § 12)
ČÁST PÁTÁ – PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ HRAZENÝCH SLUŽEB(§ 13 – § 39)
ČÁST ŠESTÁ – REGULACE CEN A ÚHRAD LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A POTRAVIN PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY(§ 39a – § 39q)
ČÁST SEDMÁ(§ 40 – § 43)
ČÁST OSMÁ(§ 44 – § 45a)
ČÁST DEVÁTÁ – SÍŤ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB(§ 46 – § 52)
ČÁST DESÁTÁ – USTANOVENÍ SPOLEČNÁ(§ 53 – § 55b)
ČÁST JEDENÁCTÁ – USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ(§ 56 – § 57)
ČÁST DVANÁCTÁ – ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ
zákon o zdravotnické dokumentaci
zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

zákon o zdraví lidu
V ČR byl zrušen dne 1.4.2012 a nahrazen zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách.

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví – č. 258/2000
ČÁST PRVNÍ – PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ(§ 1 – § 109)
ČÁST TŘETÍ – Změna živnostenského zákona(§ 111)
ČÁST PÁTÁ – Změna zákona o přestupcích(§ 113)
ČÁST DEVÁTÁ – Změna zákona o ochraně spotřebitele(§ 117)
ČÁST DESÁTÁ – Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky(§ 118)
ČÁST JEDENÁCTÁ – Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění(§ 119)
ČÁST DVANÁCTÁ – Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům(§ 120)
ČÁST ČTRNÁCTÁ – Změna horního zákona(§ 122)
ČÁST DEVATENÁCTÁ – Změna zákona o výkonu vazby(§ 127)
ČÁST DVACÁTÁ – Změna zákona o regulaci reklamy(§ 128)
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o ochraně chmele(§ 129)
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění(§ 131)

 

REKLAMA
Středověká architektura na slovensku Dechtice

Prodej domu Praha- Vyšehrad

Historie a současnost katedry – Universita Komenského v Bratislavě