Jaké je právní minimum pro hypotéčního makléře

Hypotéční makléř by měl znát :
– Nový občanský zákoník
– Daňové zákony – daň z příjmů (vč. daně z darování) dle zákona č. 586/1992 Sb., daň z nabytí nemovitých věcí dle zákona č. 340/2012 Sb., daň z nemovitosti

právní minimum pro hypotéčního makléře
právní minimum pro hypotéčního makléře

– Povinnosti RK vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
– Průkaz energetické náročnosti budov – tzv. energetické štítky budov a povinnosti RK vyplývající ze zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
– Katastr nemovitostí – evidence, kat. úřady a jejich fungování, druhy řízen