Archiv pro štítek: byt

Bydlení podle nového občanského zákoníku

Bydlení je subjektivní záležitostí každého z nás, ale nutno přiznat, že při naplňování našich představ mají svoji roli i situace objektivní. K nim patří právní úprava této problematiky, která prochází v posledních letech výraznými změnami.

občanský zákoník
občanský zákoník

Řada obytných budov kde jsou byty v osobním vlastnictví je spravována pomocí Společenství vlastníků jednotek. Jak dobře či spatně fungují, závisí na tom, koho si vlastníci bytů zvolí do výboru Společenství vlastníků jednotek. Předseda a místopředseda Společenství vlastníků jednotek je volená funkce s funkčním obdobím obvykle jednoho roku.

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v České republice v roce 2011 více než 50 tisíc společenství vlastníků jednotek, v rámci kterých se nacházelo 1.200.000 bytů. V těchto bytech žije více než 3 miliony občanů české republiky. Proto tyto subjekty sdružující vlastníky bytových a nebytových jednotek zná prakticky každý.

Je dobré si položit otázku co zásadního se změnilo jejich právní úpravě Nového občanského zákoníku po 1. 1. 2014?

Ze zkušeností získávaných od r. 1994, kdy začal platit zákon 1994/72 podle kterého se zakládala společenství vlastníků bytových jednotek,  vyplynulo, že vlastnictví bytů „pod jednou střechou“ má svá specifika, není izolovaným vlastnictvím, má zcela zvláštní charakter, dosud v našem právním řádu neuplatněný. Dříve byl bytový fond spravován OPBH a bytovými družstvy. Jde o spojení vlastnictví bytu jako části budovy a spoluvlastnictví společných částí domu, které není reálně oddělitelné.

O realitní kanceláři O-nemovitosti.cz

Společnost O-nemovitosti.cz byla ihned od samého počátku zaměřena na práci s nemovitostmi, jejich prodejem a pronájmem a poskytovala všechny související služby včetně poradenských. Postupně s budováním klientského portfolia a zaměstnanecké základny se poskytované služby rozšířili o účast v developerských skupinách a práci s většími nemovitostmi.

O-nemovitosti.cz
O-nemovitosti.cz

Realitní kancelář O-nemovitosti.cz se zabývá výkupem bytů v hotovosti, zprostředkováním, výměnami bytů – jak družstevních, tak obecních. S prodejem realit provádíme: sepsání kupních smluv k nemovitostem nebo bytům v osobním vlastnictví a odhady nemovitostí.

Současně s prodejem realit provádíme v O-nemovitosti.cz:

sepsání kupních smluv k nemovitostem nebo bytům v osobním vlastnictví
odhady nemovitostí
vklady na katastrálním úřadě
Na základě smlouvy s bytovými družstvy provádíme tyto úkony směřující k vyklizení bytu a zajištění vhodného nového člena bytového družstva:

úhrada dlužného nájemného
poskytnutí náhradního ubytování či bytu
oprava bytu na naše náklady
stěhování a vyklizení bytu
Většina našich bytů je standardně opravena a vhodná k okamžitému nastěhování. Koupě bytů je možná také přes stavební spoření, hypoteční úvěr.